Kraty stalowe mogą posłużyć do wykonania uniwersalnych, standardowych i niestandardowych schodów spiralnych. Zastosowanie: wejścia na pomosty zbiorników, pomosty w halach przemysłowych, schody spiralne buduje się w klatkach ewakuacyjnych, stosuje jako wejścia na strych lub do piwnicy.
Schody kręcone mają zastosowanie na zewnętrz lub wewnątrz budynku. Ich zaletą jest modułowa budowa oraz to, że zajmują małą przestrzeń w porównaniu ze schodami drewnianymi tradycyjnymi. Schody spiralne łatwo się montuje i istnieje przy nich możliwość dopasowania kątowego do istniejących elementów. Mają mały ciężar w stosunku do wysokości.

Schody spiralne są wykonywane w sposób umożliwiający samodzielny montaż. Ponieważ schody nasze spełniają wszystkie wymagania przepisów budowlanych oraz PN-80/M.-49060 konieczne jest przestrzeganie następujących wytycznych:

  • a) Średnica zewnętrzna schodów
        D=od 2000[mm]
  • b) Wysokość stąpnięcia schodów
        h=od 175 do 200[mm]
  • c) Ilość stopni schodowych na pełen obrót (360°)
        n=od 16 do 19 (w zal. od średnicy D)
  • d) Schody muszą mieć możliwość zakotwienia rury nośnej minimum co 3-8 mb. wysokości.