Kraty typu offshore powstają przez dodatkowe wzmocnienie wykonywane z użyciem prętów okrągłych o średnicy 7 mm przyspawanych do skręconych prętów poprzecznych od spodu, równolegle do płaskowników nośnych.


Kraty offshore mogą posłużyć do wykonania stopni schodowych lub podestów. Najczęściej stosowne na platformach wiertniczych.


Kraty typu offshore są kratami antypoślizgowymi – serratowanymi. Wykonanymi z płaskowników nacinanych, inaczej seratowanych.

Podział oczek:

38,28×101,6 z dodatkowo przyspawanym prętem okrągłym, tak aby kulka o średnicy Ø 15mm nie mogła przelecieć.

Płaskowniki nośne:

25x3mm do 50x5mm