Produkcja tego rodzaju krat polega na precyzyjnym przygotowaniu w płaskownikach nośnych zwężających się wycięć, w które następnie wciskane są płaskowniki poprzeczne. Siły przykładane do pojedynczych płaskowników osiągają wartości rzędu 1650kN, zapewniając powstałej strukturze bardzo wysoką trwałość.

Krata Obramowana Prasowana standard
Krata Obramowana Prasowana standard T-profil

Kraty prasowane wytwarzane są w całości na nowoczesnej, w pełni skomputeryzowanej linii technologicznej. Automatyzacja procesu produkcji pozwoliła na osiągnięcie niedostępnej dotychczas wydajności i jakości wytwarzanych krat, zgodnie z surowymi normami DIN. Wprowadzając bezodpadowy sposób produkcji udało się nam także znacznie obniżyć koszty produktu finalnego.

Krata Nieobramowana Prasowana
Krata prasowana

Przy produkcji krat prasowanych największy nacisk kładziemy nie na masową produkcję, lecz na indywidualne podejście do każdego zamówienia, uwzględniając określone przez Klienta wymagania w zakresie wielkości krat, rodzaju oczka, układu na podestach i sposobu mocowania. Poniżej przedstawiony jest schemat kraty prasowanej, tabela z rodzajami płaskowników nośnych oraz standardowy podział i wielkość oczek dla krat prasowanych

wysokość krat
h [mm]
20 25 30 35 40 50 i inne
grubość płaskownika
nośnego c [mm]
2 – 5
Podział oczek dla krat prasowanych
Podział oczek dla krat prasowanych